In bài này

Quy định về luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Quốc hội ban hành luật số 47/2014/QH13 quy định về luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Bộ luật này gồm có 9 chương, trong đó có 55 điều khoản.

Sau đây là một số điều đáng lưu ý trong bộ luật:

1. Giá trị sử dụng, hình thức và ký hiệu của thị thực

2. Điều kiện nhập cảnh và các trường hợp chưa cho nhập cảnh

3. Điều kiện quá cảnh

4. Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh

5. Các trường hợp được xét cho thường trú

      (Trích Luật số 14/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2014)


*** Lưu ý, tất cả những thông tin tổng quan nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Quý vị nên tìm hiểu rõ hoặc yêu cầu nhận sự tư vấn từ các tổ chức, cá nhân có nghiệp vụ chuyên môn trước khi thực hiện. Mọi thắc mắc về dịch vụ, vui lòng liên hệ Hotline 0936.760.169 của Visa Nam PHong để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !