0936760169

Chat Zalo 1

Chat Zalo 2

Chat Zalo 3

Văn bản pháp luật về GPLĐ
totop

Căn cứ theo Điều 22 của Nghị định số 88/2015/NĐ-CP 

Các vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, đặc biệt đối với lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam được các sở lao động tỉnh, thành phố xử lý rất nghiêm ngặt và áp dụng mức xử phạt tùy theo từng trường hợp khác nhau.

Công văn số 4279/UBND-VX thông báo những điều chỉnh trong Nghị quyết số 47/NQ-CP

Quy định về luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

X

Bạn cần Hỗ trợ