0936760169

Chat Zalo 1

Chat Zalo 2

Chat Zalo 3

Gia hạn visa miễn thị thực vào Việt Nam tại Hải Phòng
totop

Ngày nay, công dân nước ngoài tới Việt Nam đặc biệt là Hải Phòng ngày càng nhiều. Do nhiều yếu tố khác nhau mà họ muốn lưu lại Việt Nam lâu hơn thời hạn.

DANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH, THOẢ THUẬN MIỄN THỊ THỰC GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC

Việt Nam đã ký Hiệp định, thỏa thuận miễn thị thực với 77 nước, trong đó với 74 nước Hiệp định, thỏa thuận đã xác định ngày có hiệu lực; Hiệp định với 03 nước sau đây chưa xác định ngày có hiệu lực: Cô-xta Ri-ca, Bô-li-vi-a, Ét-xtô-ni-a.

Dịch vụ gia hạn miễn thị thực tại Hải Phòng nhanh chóng và tin cậy, Quý khách hoàn toàn có thể trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất tại Visa Nam Phong.

X

Bạn cần Hỗ trợ