totop

Mức phí xử phạt đối với các trường hợp không có giấy phép lao động

Căn cứ theo Điều 22 của Nghị định số 88/2015/NĐ-CP 

Các vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, đặc biệt đối với lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam được các sở lao động tỉnh, thành phố xử lý rất nghiêm ngặt và áp dụng mức xử phạt tùy theo từng trường hợp khác nhau.

Xem thêm: Mức phí xử phạt đối với các trường hợp không có giấy phép lao động

Công văn số 4279/UBND-VX

Công văn số 4279/UBND-VX thông báo những điều chỉnh trong Nghị quyết số 47/NQ-CP

Xem thêm: Công văn số 4279/UBND-VX

Luật số 47/2014/QH13 (Hiệu lực: 1/1/2015)

Quy định về luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Xem thêm: Luật số 47/2014/QH13 (Hiệu lực: 1/1/2015)