0936760169

Chat Zalo 1

Chat Zalo 2

Chat Zalo 3

Visa Nam Phong - Những tin tức cập nhật
totop

dịch vụ visa ở tại hải phòng

Tìm hiểu 3 loại hộ chiếu:

 – Hộ chiếu công vụ (Official Passport): được cấp cho các quan chứng chính phủ đi nước ngoài theo công vụ của nhà nước, có thời gian là 5 năm.

– Hộ chiếu ngoại giao (Diplomatic Passport): được cấp cho các quan chức ngoại giao đi công tác nước ngoài. Hộ chiếu cũng có giá trị 5 năm.

Địa chỉ làm dịch vụ visa giá rẻ ở tại hải phòng

Tìm hiểu 3 loại hộ chiếu:

– Hộ chiếu công vụ (Official Passport): được cấp cho các quan chứng chính phủ đi nước ngoài theo công vụ của nhà nước, có thời gian là 5 năm.

– Hộ chiếu ngoại giao (Diplomatic Passport): được cấp cho các quan chức ngoại giao đi công tác nước ngoài. Hộ chiếu cũng có giá trị 5 năm.

Địa chỉ làm dịch vụ visa chuyên nghiệp ở tại hải phòng

Tìm hiểu 3 loại hộ chiếu:

– Hộ chiếu ngoại giao (Diplomatic Passport): được cấp cho các quan chức ngoại giao đi công tác nước ngoài. Hộ chiếu cũng có giá trị 5 năm.

– Hộ chiếu phổ thông (Popular Passport): được cung cấp cho mọi công dân. Dùng để xuất cảnh đến tất cả các nước trên thế giới. Thường thì có giá trị là 10 năm, với trẻ em thì có giá trị thấp hơn.

– Hộ chiếu công vụ (Official Passport): được cấp cho các quan chứng chính phủ đi nước ngoài theo công vụ của nhà nước, có thời gian là 5 năm.

Địa chỉ làm dịch vụ visa uy tín ở tại hải phòng

Tìm hiểu 3 loại hộ chiếu:

– Hộ chiếu phổ thông (Popular Passport): được cung cấp cho mọi công dân. Dùng để xuất cảnh đến tất cả các nước trên thế giới. Thường thì có giá trị là 10 năm, với trẻ em thì có giá trị thấp hơn.

Địa chỉ làm dịch vụ visa tại hải phòng

 – Hộ chiếu phổ thông (Popular Passport): được cung cấp cho mọi công dân. Dùng để xuất cảnh đến tất cả các nước trên thế giới. Thường thì có giá trị là 10 năm, với trẻ em thì có giá trị thấp hơn.

Địa chỉ làm dịch vụ visa giá rẻ ở hải phòng

 – Hộ chiếu ngoại giao (Diplomatic Passport): được cấp cho các quan chức ngoại giao đi công tác nước ngoài. Hộ chiếu cũng có giá trị 5 năm.

Địa chỉ làm dịch vụ visa uy tín ở hải phòng

Dịch vụ làm hộ chiếu nhanh tại Hải Phòng

– Dịch vụ làm hộ chiếu nhanh tại Hải Phòng do Gody cung cấp, giúp bạn làm hộ chiếu Hải Phòng lấy ngay trong ngày.

Địa chỉ làm dịch vụ visa tại hải phòng

Dịch vụ làm hộ chiếu nhanh tại Hải Phòng

– Cấp mới, đổi hộ chiếu khẩn trong ngày ( sáng làm, chiều có ).

X

Bạn cần Hỗ trợ