0936760169

Chat Zalo 1

Chat Zalo 2

Chat Zalo 3

Visa Nam Phong - Những tin tức cập nhật
totop

dịch vụ visa tại hải phòng

Hộ chiếu có giá trị bao nhiêu lâu?

– Đối với trẻ em có hộ chiếu chung với bố hoặc mẹ thì hộ chiếu của bổ và mẹ có trẻ em có thêm 5 năm giá trị.

 – Đối với người có độ tuổi trên 14 tuổi thì hộ chiếu có thời hạn là 10 năm.

dịch vụ visa giá rẻ tại hải phòng

Hộ chiếu có giá trị bao nhiêu lâu?

– Đối với người có độ tuổi trên 14 tuổi thì hộ chiếu có thời hạn là 10 năm.

– Đối với người dưới 14 tuổi thì hộ chiếu có thời hạn dưới 5 năm.

dịch vụ visa chuyên nghiệp tại hải phòng

Hộ chiếu có giá trị bao nhiêu lâu?

– Đối với người dưới 14 tuổi thì hộ chiếu có thời hạn dưới 5 năm.

dịch vụ visa uy tín tại hải phòng

Hộ chiếu có giá trị bao nhiêu lâu?

– Đối với trẻ em có hộ chiếu chung với bố hoặc mẹ thì hộ chiếu của bổ và mẹ có trẻ em có thêm 5 năm giá trị.

dịch vụ visa tại hải phòng

Hộ chiếu có giá trị bao nhiêu lâu?

– Đối với người có độ tuổi trên 14 tuổi thì hộ chiếu có thời hạn là 10 năm.

dịch vụ visa giá rẻ hải phòng

Thời gian xin cấp hộ chiếu nhanh tại Hải Phòng

– Thời gian xin cấp hộ chiếu theo lịch nhà nước là 8 ngày làm việc, không tính các ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

– Nếu bạn sử dụng dịch vụ làm hộ chiếu nhanh thì sẽ lấy trong 1-2 ngày làm việc.

dịch vụ visa chuyên nghiệp hải phòng

Thời gian xin cấp hộ chiếu nhanh tại Hải Phòng

– Nếu bạn sử dụng dịch vụ làm hộ chiếu nhanh của nam phong thì sẽ lấy trong 1-2 ngày làm việc.

dịch vụ visa uy tín hải phòng

Thời gian xin cấp hộ chiếu nhanh tại Hải Phòng

– Thời gian xin cấp hộ chiếu theo lịch nhà nước là 8 ngày làm việc, không tính các ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

X

Bạn cần Hỗ trợ