0936760169

Chat Zalo 1

Chat Zalo 2

Chat Zalo 3

Visa Nam Phong - Những tin tức cập nhật
totop

dịch vụ visa ở tại hải phòng

Lệ phí đề nghị cấp hộ chiếu tại Hải Phòng

– Lệ phí sửa đổi, bổ sung: 50.000VND

– Lệ phí cấp lại khi hư hỏng hoặc bị mất: 400.000VND

– Lệ phí cấp mới hộ chiếu – Passport: 200.000 VND

dịch vụ visa giá rẻ ở tại hải phòng

Lệ phí đề nghị cấp hộ chiếu tại Hải Phòng

– Lệ phí sửa đổi, bổ sung: 50.000VND

dịch vụ visa chuyên nghiệp ở tại hải phòng

Lệ phí đề nghị cấp hộ chiếu tại Hải Phòng

– Lệ phí cấp lại khi hư hỏng hoặc bị mất: 400.000VND

dịch vụ visa uy tín ở tại hải phòng

Lệ phí đề nghị cấp hộ chiếu tại Hải Phòng

– Lệ phí cấp mới hộ chiếu – Passport: 200.000 VND

dịch vụ visa tại hải phòng

Điều kiện để làm hộ chiếu nhanh tại Hải Phòng

– Là công dân Việt Nam đang làm việc, sinh sống, học tập tại Hải Phòng.

 – Không nằm trong diện cấm xuất cảnh khỏi Việt Nam như: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự,…

dịch vụ visa giá rẻ ở hải phòng

Điều kiện để làm hộ chiếu nhanh tại Hải Phòng

– Không nằm trong diện cấm xuất cảnh khỏi Việt Nam như: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự,…

dịch vụ visa chuyên nghiệp ở hải phòng

Điều kiện để làm hộ chiếu nhanh tại Hải Phòng

– Có hộ khẩu hoặc sổ tạm trú KT3 ở Hải Phòng.

dịch vụ visa uy tín ở hải phòng

Điều kiện để làm hộ chiếu nhanh tại Hải Phòng

– Là công dân Việt Nam đang làm việc, sinh sống, học tập tại Hải Phòng.

X

Bạn cần Hỗ trợ