0936760169

Chat Zalo 1

Chat Zalo 2

Chat Zalo 3

Visa Nam Phong - Những tin tức cập nhật
totop

gia hạn visa tại hải phòng

Thủ tục làm hộ chiếu đối với trẻ em dưới 14 tuổi tại Hải Phòng

– Nộp bản sao giấy khai sinh, nếu là bản chụp thì cần xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

– Với trẻ em dưới 9 tuổi cùng đề nghị xin cấp hộ chiếu cùng với cha và mẹ thì có thể khai chung vào tờ khai của mẹ hoặc cha (ảnh trẻ em cỡ 3×4 cm dán vào khung dành cho trẻ em).

gia hạn visa chuyên nghiệp tại hải phòng

Thủ tục làm hộ chiếu đối với trẻ em dưới 14 tuổi tại Hải Phòng

– Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu sẽ do ba mẹ khai và ký thay, nếu do cha hay mẹ nuôi, người giám hộ thì phải nộp thêm bản sao giấy tờ chứng minh là mẹ, cha nuôi hoặc người giám hộ. Tờ khai hợp lệ phải được công an xã, thị trấn nơi trẻ em thường trú (hoặc tạm trú) xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh.

gia hạn visa nhanh tại hải phòng

Thủ tục làm hộ chiếu đối với trẻ em dưới 14 tuổi tại Hải Phòng

– Với trẻ em dưới 9 tuổi cùng đề nghị xin cấp hộ chiếu cùng với cha và mẹ thì có thể khai chung vào tờ khai của mẹ hoặc cha (ảnh trẻ em cỡ 3×4 cm dán vào khung dành cho trẻ em).

gia hạn visa uy tín tại  hải phòng

Thủ tục làm hộ chiếu đối với trẻ em dưới 14 tuổi tại Hải Phòng

– Nộp bản sao giấy khai sinh, nếu là bản chụp thì cần xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

gia hạn visa tại hải phòng

Thủ tục làm hộ chiếu đối với trẻ em dưới 14 tuổi tại Hải Phòng

gia hạn visa hải phòng

Thủ tục xin cấp lại Hộ chiếu nhanh khi bị mất tại Hải Phòng

– Đơn trình báo mất hộ chiếu (Được phát tại cơ quan công an, không cần xin xác nhận của xã phường)

– Bản gốc chứng minh nhân dân

gia hạn visa chuyên nghiệp hải phòng

Thủ tục xin cấp lại Hộ chiếu nhanh khi bị mất tại Hải Phòng

– Bản gốc chứng minh nhân dân

– Đơn trình báo mất hộ chiếu (Được phát tại cơ quan công an, không cần xin xác nhận của xã phường)

gia hạn visa nhanh hải phòng

Thủ tục xin cấp lại Hộ chiếu nhanh khi bị mất tại Hải Phòng

– Bản gốc chứng minh nhân dân

gia hạn visa uy tín hải phòng

Điều kiện để làm hộ chiếu nhanh tại Hải Phòng

– Là công dân Việt Nam đang làm việc, sinh sống, học tập tại Hải Phòng.

gia hạn visa hải phòng

Điều kiện để làm hộ chiếu nhanh tại Hải Phòng

X

Bạn cần Hỗ trợ