0936760169

Chat Zalo 1

Chat Zalo 2

Chat Zalo 3

Visa Nam Phong - Những tin tức cập nhật
totop

gia hạn visa hải phòng

Thủ tục làm hộ chiếu đối với người lớn trên 14 tuổi tại Hải Phòng

– 01 tờ khai theo mẫu X01 (khai đầy đủ các cột, mục theo hướng dẫn tại phần Chú thích của tờ khai).

– Mẫu tờ khai X01.

– 02 ảnh mới chụp, cỡ 4 x 6 cm, không đeo kính màu, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền trắng (01 ảnh dán vào khung phía trên tờ khai, 01 ảnh dán vào mặt sau tờ khai).

– Khi nộp hồ sơ phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân bản gốc còn giá trị sử dụng, không bì nhàu, rách, nết gấp. Nếu tạm trú phải xuất trình thêm sổ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp để kiểm tra, đối chiếu.

gia hạn visa chuyên nghiệp ở tại hải phòng

Thủ tục làm hộ chiếu đối với người lớn trên 14 tuổi tại Hải Phòng

– 01 tờ khai theo mẫu X01 (khai đầy đủ các cột, mục theo hướng dẫn tại phần Chú thích của tờ khai).

– Mẫu tờ khai X01.

– 02 ảnh mới chụp, cỡ 4 x 6 cm, không đeo kính màu, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền trắng (01 ảnh dán vào khung phía trên tờ khai, 01 ảnh dán vào mặt sau tờ khai).

gia hạn visa nhanh ở tại hải phòng

Thủ tục làm hộ chiếu đối với người lớn trên 14 tuổi tại Hải Phòng

– Mẫu tờ khai X01.

– 02 ảnh mới chụp, cỡ 4 x 6 cm, không đeo kính màu, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền trắng (01 ảnh dán vào khung phía trên tờ khai, 01 ảnh dán vào mặt sau tờ khai).

gia hạn visa uy tín ở tại hải phòng

Thủ tục làm hộ chiếu đối với người lớn trên 14 tuổi tại Hải Phòng

– 02 ảnh mới chụp, cỡ 4 x 6 cm, không đeo kính màu, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền trắng (01 ảnh dán vào khung phía trên tờ khai, 01 ảnh dán vào mặt sau tờ khai).

gia hạn visa ở tại hải phòng

Thủ tục làm hộ chiếu đối với người lớn trên 14 tuổi tại Hải Phòng

– Khi nộp hồ sơ phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân bản gốc còn giá trị sử dụng, không bì nhàu, rách, nết gấp. Nếu tạm trú phải xuất trình thêm sổ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp để kiểm tra, đối chiếu.

– 01 tờ khai theo mẫu X01 (khai đầy đủ các cột, mục theo hướng dẫn tại phần Chú thích của tờ khai).

– Mẫu tờ khai X01.

gia hạn visa ở hải phòng

Thủ tục làm hộ chiếu đối với người lớn trên 14 tuổi tại Hải Phòng

– Mẫu tờ khai X01.

gia hạn visa chuyên nghiệp ở hải phòng

Thủ tục làm hộ chiếu đối với người lớn trên 14 tuổi tại Hải Phòng

– Khi nộp hồ sơ phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân bản gốc còn giá trị sử dụng, không bì nhàu, rách, nết gấp. Nếu tạm trú phải xuất trình thêm sổ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp để kiểm tra, đối chiếu.

– 01 tờ khai theo mẫu X01 (khai đầy đủ các cột, mục theo hướng dẫn tại phần Chú thích của tờ khai).

gia hạn visa nhanh ở hải phòng

Thủ tục làm hộ chiếu đối với người lớn trên 14 tuổi tại Hải Phòng

– 01 tờ khai theo mẫu X01 (khai đầy đủ các cột, mục theo hướng dẫn tại phần Chú thích của tờ khai).

gia hạn visa uy tín ở hải phòng

Thủ tục làm hộ chiếu đối với trẻ em dưới 14 tuổi tại Hải Phòng

– Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu sẽ do ba mẹ khai và ký thay, nếu do cha hay mẹ nuôi, người giám hộ thì phải nộp thêm bản sao giấy tờ chứng minh là mẹ, cha nuôi hoặc người giám hộ. Tờ khai hợp lệ phải được công an xã, thị trấn nơi trẻ em thường trú (hoặc tạm trú) xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh.

gia hạn visa ở hải phòng

Thủ tục làm hộ chiếu đối với trẻ em dưới 14 tuổi tại Hải Phòng

X

Bạn cần Hỗ trợ