0936760169

Chat Zalo 1

Chat Zalo 2

Chat Zalo 3

Visa Nam Phong - Những tin tức cập nhật
totop

dịch vụ visa cho người nước ngoài tại hải phòng

Trình tự xin visa thăm thân cho người nước ngoài được tiến hành như sau:

- Cục Quản lý xuất nhập cảnh sau 5-6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ sẽ trả kết quả

- Người bảo lãnh hoặc người nhận ủy quyền của người bảo lãnh mang hồ sơ đã chuẩn bị và nộp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

dịch vụ visa cho người nước ngoài giá rẻ tại hải phòng

Trình tự xin visa thăm thân cho người nước ngoài được tiến hành như sau:

- Người bảo lãnh scan công văn kết quả và người nước ngoài in file scan để thực hiện thủ tục nhận visa.

dịch vụ visa cho người nước ngoài nhanh tại hải phòng

Trình tự xin visa thăm thân cho người nước ngoài được tiến hành như sau:

- Người nước ngoài kẹp công văn đã in vào hộ chiếu, tại nơi nhận visa người nước ngoài điền và nộp tờ khai có dán ảnh 3x4 và nộp lệ phí để nhận visa.

dịch vụ visa cho người nước ngoài uy tín tại hải phòng

Trình tự xin visa thăm thân cho người nước ngoài được tiến hành như sau:

- Cục Quản lý xuất nhập cảnh sau 5-6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ sẽ trả kết quả

visa cho người nước ngoài ở hải phòng

Hồ sơ cần chuẩn bị để xin công văn nhập cảnh thăm thân do vợ hoặc chồng người Việt Nam bảo lãnh tại Hải Phòng bao gồm:

- Bản gốc CMTND của người Việt Nam.

- Hộ chiếu của vợ hoặc chồng là người nước ngoài còn thời hạn ít nhất 6 tháng.

visa cho người nước ngoài nhanh ở hải phòng

Hồ sơ cần chuẩn bị để xin công văn nhập cảnh thăm thân do vợ hoặc chồng người Việt Nam bảo lãnh tại Hải Phòng bao gồm:

- Đơn xin Công văn nhập cảnh Việt Nam. Mẫu đơn NA2. 

- Đơn bảo lãnh của người Việt Nam. Mẫu đơn NA3. 

visa cho người nước ngoài chuyên nghiệp ở hải phòng

Hồ sơ cần chuẩn bị để xin công văn nhập cảnh thăm thân do vợ hoặc chồng người Việt Nam bảo lãnh tại Hải Phòng bao gồm:

- Bản sao Giấy đăng ký kết hôn có chứng thực. Nếu là giấy tờ, văn bản nước ngoài cần dịch thuật và công chứng theo quy định.

- Bản gốc CMTND của người Việt Nam.

visa cho người nước ngoài uy tín ở hải phòng

Hồ sơ cần chuẩn bị để xin công văn nhập cảnh thăm thân do vợ hoặc chồng người Việt Nam bảo lãnh tại Hải Phòng bao gồm:

- Bản sao Giấy đăng ký kết hôn có chứng thực. Nếu là giấy tờ, văn bản nước ngoài cần dịch thuật và công chứng theo quy định.

visa cho người nước ngoài ở hải phòng

Hồ sơ cần chuẩn bị để xin công văn nhập cảnh thăm thân do vợ hoặc chồng người Việt Nam bảo lãnh tại Hải Phòng bao gồm:

- Bản gốc CMTND của người Việt Nam.

X

Bạn cần Hỗ trợ